แอร์แคเรียร์ Carrier

แคตตาล็อกแอร์แคเรียร์ CARRIER

แอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์ผนังแคเรียร์ Carrier

แอร์ผนังแคเรียร์ Carrier 42TVAA X INVERTER แอร์ผนังแคเรียร์ Carrier 42TEVGB INVERTER แอร์ผนังแคเรียร์ Carrier 42TVGS INVERTER แอร์ผนังแคเรียร์ Carrier 42AAF แอร์ผนังแคเรียร์ Carrier 42TSGS แอร์ผนังแคเรียร์ Carrier 42HGE แอร์ผนังแคเรียร์ Carrier 42ABF 


 

แอร์ตั้งแขวน/แอร์แขวนแคเรียร์ Carrier

แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ Carrier 42VLJ แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ Carrier 42VLY แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ Carrier 42FDE แอร์แขวนแคเรียร์ Carrier 42TGV INVERTER แอร์แขวนแคเรียร์ Carrier 42TSV INVERTER แอร์แขวนแคเรียร์ Carrier 42TSF


 

แอร์สี่ทิศทาง/แอร์ฝังฝ้าเป่าลม 1 ทิศทางแคเรียร์ Carrier

แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ Carrier 40TGV INVERTER แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ Carrier 40TSV แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ Carrier 40TSF แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ Carrier 40VLJ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ Carrier 40VLY  แอร์ฝังฝ้าเป่าลม 1 ทิศทางแคเรียร์ Carrier 40VMJ


 

แอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ Carrier

แอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ Carrier 40QBJ   แอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ Carrier 40QBY   แอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ Carrier 40QBG แอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ Carrier 40QBU แอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ Carrier 40QDU


 

แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier

แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier 42TGV INVERTER แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier 42TSV INVERTER แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier 42TSF แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier 42CLJ แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier 42CLY 


 

แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ Carrier

แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ Carrier 40LAU แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ Carrier 40VAT แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ Carrier 40RBU แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ Carrier 40RBX


 

แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคเรียร์ Carrier

แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคเรียร์ Carrier 07TEU แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคเรียร์ Carrier 50BF


 

แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier

 แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier 42VFS-W แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier 40VCT-W แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier 40VMS-W แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier 40CFS-W แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier 40CES-W แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier 42CLS-W แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier 40LAS-W  แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier 40QBS-W แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier 40QDS-W แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier 40RBW